Personas datu apstrādes noteikumi

Šī mājas lapa www.qlab.lv pieder IK "FORS 44".

Šajā mājas lapā ir iespēja brīvpratīgi nosūtīt pieteikuma formu, norādot sēkojošus datus:
- Vārdu, Uzvārdu
- Tālruņa numuru
- E-pastu.

Jūsu personīgo datu apstrāde notiek saskaņā ar „Fizisko personu datu aizsardzības likuma" prasībām un citām esošajām normatīvajām prasībām. Šī informācija nepieciešama, lai izprastu Jūsu vajadzības, sazinātos ar Jums un sniegtu vislabāko apkalpošanu.

Turklāt, apmeklējot šo mājaslapu, mēs varam ievākt tehnisko informāciju, kas neidentificē Jūs pēc vārda. Šāda veida informācija var sevī ietvert Jūsu IP adresi, mājaslapas, kuras esat apmeklējis, kā arī pārlūkprogrammu, kuru esat izmantojis mūsu mājaslapu apmeklēšanai. Šie tehniskie dati tiek izmantoti mūsu mājaslapu efektivitātes mērījumiem un tās paaugstināšanai, mūsu servera problēmu diagnostikai, mājaslapu administrēšanai un plūsmas pārskatīšanai.

Klientu privātie dati pieejami tikai IK "FORS 44" darbiniekiem. Klientu privātie dati netiek nodoti trešajām personām. IK "FORS 44" klientu privātos datus trešajām personām var nodot tikai šādos gadījumos:
- ja to pieprasa esošā likumdošana;
- ja saņemts klienta tiešs pieprasījums.

Saskaņā ar Latvijas Republikas „Fizisko personu datu aizsardzības likumu" un citām esošajām normatīvajām prasībām, klients ir tiesīgs iepazīties ar informāciju par to, kādiem mērķiem tiek izmantoti viņa personīgie dati. Jums ir tiesības pieprasīt jūsu personīgu datu labošanu vai izmainīšanu, tāpat pieprasīt personīgās informācijas apstrādes pārtraukšanu.

Made on
Tilda